הטלת עיצום כספי מופחת על די אנד בי החברה לנתוני אשראי בע"מ

04.05.2020


הודעה על הטלת עיצום