04-23 - תיקון הוראה 201 "דיווח על נתוני אשראי" עקב מלחמת "חרבות ברזל" (הוראת שעה)

נוסח עדכני

בתוקף

שם
תאריך
גרסה
הורדה

04-23 - תיקון הוראה 201 "דיווח על נתוני אשראי" עקב מלחמת "חרבות ברזל" (הוראת שעה)

7.24 6

ארכיון

גרסאות שאינן בתוקף

שם
תאריך
גרסה
הורדה

04-23 - תיקון הוראה 201 "דיווח על נתוני אשראי" עקב מלחמת "חרבות ברזל" (הוראת שעה)

4.24 5

04-23 - תיקון הוראה 201 "דיווח על נתוני אשראי" עקב מלחמת "חרבות ברזל" (הוראת שעה)

2.24 4

04-23 - תיקון הוראה 201 "דיווח על נתוני אשראי" עקב מלחמת "חרבות ברזל" (הוראת שעה)

1.24 3

04-23 - תיקון הוראה 201 "דיווח על נתוני אשראי" עקב מלחמת "חרבות ברזל" (הוראת שעה)

12.23 2

04-23 - תיקון הוראה 201 "דיווח על נתוני אשראי" עקב מלחמת "חרבות ברזל" (הוראת שעה)

11.23 1