הגעת למערכת נתוני אשראי
של בנק ישראל

חרבות ברזל - עדכונים

הגעת למערכת נתוני אשראי
של בנק ישראל

חרבות ברזל - עדכונים

התנהלות פיננסית בעולם האשראי

פורסמו לציבור הוראות ממונה בנוסח סופי

דוח ריכוז נתונים בחינם

סימון נתונים שליליים שידווחו על רקע מלחמת "חרבות ברזל"

חובת דיווח של מיופה כוח בתמורה -
אישור מבקר על עמידה בדרישות תקנות הגנת הפרטיות