פרסומים והודעות

פורסמו הוראות ממונה

16.04.2024

פורסמו לציבור הוראות ממונה בנוסח סופי

פורסם פרוטוקול חדש

20.02.2024

פורסם לציבור פרוטוקול חדש

דוח ריכוז נתונים בחינם

01.01.2024

דוח ריכוז נתונים בחינם

סימון נתונים שליליים שידווחו על רקע מלחמת "חרבות ברזל"

22.10.2023

סימון נתונים שליליים שידווחו על רקע מלחמת "חרבות ברזל"

חובת דיווח של מיופה כוח בתמורה

03.09.2023

חובת דיווח של מיופה כוח בתמורה -
אישור מבקר על עמידה בדרישות תקנות הגנת הפרטיות

דיווח של בתי המשפט

04.06.2023

הודעה על דיווח נתונים של בתי המשפט