טיוטות להערות הציבור

21.11.2023

היום פורסמה להערות הציבור טיוטת חוזר 05-23 - תיקון הוראה 202 בנושא "דיווח הוצאה לפועל" (הוראת שעה) - להורדה

 

הערות אפשר לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת ccr-reg@boi.org.il עד ל-22/11/2023.

 

לעמוד הוראות הממונה