100 - שמירת מידע לצורך מסירתו למאגר נתוני אשראי

ארכיון

גרסאות שאינן בתוקף

שם
תאריך
גרסה
הורדה

100 - שמירת מידע לצורך מסירתו למאגר נתוני אשראי

6.17 5