801 - התאמות להוראות הממונה להתמודדות עם מלחמת "חרבות ברזל" (הוראת שעה)

נוסח עדכני

בתוקף

שם
תאריך
גרסה
הורדה

801 - התאמות להוראות הממונה להתמודדות עם מלחמת "חרבות ברזל"

11.23 1