הטלת עיצום כספי מופחת על בנק הדואר בע"מ

05.09.2021


עיצום בנק הדואר