הטלת עיצום כספי מופחת על בנק הדואר בע"מ - עדכון

03.05.2022


עיצום בנק הדואר עדכון