הטלת עיצום כספי מופחת על בנק לאומי לישראל בע"מ

27.11.2022


עיצום בנק לאומי